ANDRE PRODUKTER

SOTRA TRANSPORTKANAL

Våre transportkanaler er konstruert for skånsom transport av laks mellom produksjonsstedene.
Transportkanelen kan også utstyres med fiskefordelere slik at man kan forsyne to eller flere ​produksjonssteder ut i fra en transportkanal.

Transportkanalene kan i mange tilfeller erstatte unødig installasjon av transportbånd.

Transportkanaler
Transportkanaler

SOTRA TRANSPORTBÅND

I lakseindustrien anbefaler vi (nesten uten unntak) at man benytter rustfrie trådbånd istedenfor plastmodulbånd.

Et rustfritt bånd har en større slitestyrke enn et plastbånd. består av:
10% vare
90% luft

Dette gjør at det rustfrie båndet lar seg lettere rengjøre. I tillegg er det mindre fare for bakterietilvekst på et rustfritt bånd enn et plastbånd.

Koagulert blod vil feste seg enkelt til plastbåndet og synsmessig ser bedriften mindre ren ut enn om den hadde rustfritt bånd.

Transportband
Transportband
Transportband

SOTRA STIGETRANSPORTØR

Våre stigetransportører produseres, nesten uten unntak, med rustfritt trådbånd.

Stigetransportørene kan enten bli produsert som en rett stigetransportør eller som en svanehals transportør.

Stigetransportørene kan med fordel også utstyres med høytrykkspyling under eget kammer i transportsonen.

Stigetransport

SOTRA ARBEIDSPLATTFORMER

Alle våre arbeidsplattformer er konstruert for personlig tilpassing av arbeidshøyden til de ansatte.

I tillegg til ståplaten på plattformen også ha en viss bevegelsesmulighet som hjelper til for å unngå belastningsskader for de ansatte.

Alle vaskeplattformer blir konstruert med tåreplate for å unngå gjennomdrypping av vann til underlaget.

Koagulert blod vil feste seg enkelt til plastbåndet og synsmessig ser bedriften mindre ren ut enn om den hadde rustfritt bånd.

Arbeidsplatformer
Arbeidsplatformer

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.