KASSETRANSPORT

SOTRA SPORVEKSLER MED AKKUMULERINGSBANE

Våre sporvekslere produseres og installeres både som horisontale og vertikale vekslere for fremmating av merkede kasser til riktig linje.

  • FORDELING INNENFOR PALLETERINGSROBOTER
  • MANUELL PALLETERING
  • FORDELING AV GODKJENTE KASSER ETTER GRADER
  • FORDELING AV KASSER SOM IKKE ER GODKJENT, OG SKAL UT TIL ALTERNATIVT STED I PRODUKSJON

SOTRA RUSTFRIE AKKUMULERINGSBANE

Med erfaring fra installasjon av palleteringsroboter og fordeling av kassene til disse fra isdosering, lokkpålegging og stropping – har vi tydelig sett behovet for å akkumulere kasser i forkant av utmatingen til palletering.

Tidligere installerte vi plastbaner med plastruller, og dette ga en utilsiktet slitasje på kassene. Disse plastkonstruksjonene var ikke tilpasset eksisterende kjedebaner som kunden ofte hadde.
Vårt selskap utviklet derfor Sotra Rustfri Akkumleringsbaner som kan akkumulere inntil 25-30 kasser i rekke.

Samme akkumuleringsbanene bruker vi også på utløfting og fremmating til pickup-point for robotene.

Rustfri Akkumuleringsbane

SOTRA KASSEBANER

For å oppnå en maksimal produktivitet og god linjestyring er det viktig at pakkeriene bruker kassebane vekselvis som:
Akkumuleringsbaner/ kassetransportører/ akselerasjonsbaner/ baner med sving
eller
​baner for utløfting til eksempelvis feildosert kasser eller til palletering.

Alle kassebaner anbefales tilkoblet eget styreskap hvor kassene etter merking blir scannet for å bli ledet inn i rett posisjon.

Kassebaner

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.