TANKER

SOTRA UTBLØDNINGSTANK

Vi har siden 1995 anbefalt at man deler utblødningstanken opp i to deler:
– Utblødningsdel
– Utmatningsdel

Tankene blir da direkte sammenkoblet med en trykkluftsvasker, som igjen mater ut fisk til produksjonslinjen i et ønsket tempo.

Ved å tilsette trykkluft i utblødningstanken gir det dette:
– Bedre rotasjon
– Bidrar til at koagulert masse føres til toppen av tanken og tas ut langs etter hele utblødningslengden.

Alle våre tanker har utløp av vann på toppen – langsetter hele tanken.

  • BEDRE UTBLØDNING
  • RENERE FISK

  • LAVERE VANNFORBRUK
Utblodningstank

SOTRA KJØLETANK

Det blir alltid tilsatt trykkluft i våre kjøletanker – på lik linje som trykkluftsvaskeren.

Ved tilsatt trykkluft oppnår man:

    • Hurtighet i vannstrømmen.
    • Flere vannmolekyler treffer fisken.
    • Økt kjøling på kortere tid.

Alle våre tanker har utløp av vann på toppen – langs etter hele tanken.

Kjøletanken utstyres også med trykkluftsvasker i enden for å oppnå en jevn og produktiv innmating til Grader.

Kjøletank

SOTRA TRYKKLUFTSVASKER

Sotra Trykkluftsvasker blir ofte montert sammen med utblødning -og kjøletanker.

Dette for å oppnå en høyere produktivitet på slakte og pakkelinjene, samt å få renere fisk frem i produksjonen.

Alle de 104 trykkluftsvaskerne som er produsert pr. d.d. er utstyrt med rustfri trådbånd, dette for å ha en bedre kontroll på rengjøringen av produktet.

Ved tilkobling av luft i bunn på trykkluftsvaskeren holdes fisken i rotasjon – noe som bidrar til renere fisk.

Trykkluftsvasker

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.

TA KONTAKT