TANKER

SOTRA UTBLØDNINGSTANK

Vi har siden 1995 anbefalt at man deler utblødningstanken opp i to deler:

  • UTBLØDNING

  • UTMATING


Tanken blir da direkte sammenkoblet med en trykkluftsvasker som igjen mater fisk til produksjonslinjen i et ønsket tempo

Ved å tilsette trykkluft i utblødningstanken gir det dette
– Bedre rotasjon
– Bidrar til at koagulert masse føres til toppen av tanken og tas ut langs etter hele utblødningslengden.

Alle våre tanker har utløp av vann på toppen – langsetter hele tanken.


  • BEDRE UTBLØDNING

  • RENERE FISK

  • LAVERE VANNFORBRUK

Utblodningstank

SOTRA KJØLETANK

Det blir alltid tilsatt trykkluft i våre kjøletanker – på lik linje som trykkluftsvaskeren.

Ved tilsatt trykkluft oppnår man:

  • HURTIGHET I VANNSTRØMMEN

  • FLERE VANNMOLEKYLER TREFFER FISKEN

  • ØKT KJØLING PÅ KORTERE TID


Alle våre tanker har utløp av vann på toppen – langs etter hele tanken.

Kjøletanken utstyres også med trykkluftsvasker i enden for å oppnå en jevn og produktiv innmating til Grader.

Kjøletank

SOTRA TRYKKLUFTSVASKER

Sotra Trykkluftsvasker blir ofte montert sammen med utblødning -og kjøletanker.

Dette for å oppnå en høyere produktivitet på slakte og pakkelinjene, samt å få renere fisk frem i produksjonen.

Alle de 104 trykkluftsvaskerne som er produsert pr. d.d. er utstyrt med rustfri trådbånd, dette for å ha en bedre kontroll på rengjøringen av produktet.

Ved tilkobling av luft i bunn på trykkluftsvaskeren holdes fisken i rotasjon – noe som bidrar til renere fisk.

Trykkluftsvasker