ENSILERINGSANLEGG

ENSILERINGSANLEGG UTVIKLET AV NOMI

Kvernetanker installert på et lakseslakteri

Ensileringsanlegg

Prinsippskisse. Nomi ensilasjeanlegg er helautomatiske med full pH kontroll.

Ensilasje Anlegg

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.