ISHÅNDTERING

SOTRA ISDOSERER

Våre isdoserere er konstruert med:
3 stk. skruer i bunn
2 stk. aktiviseringsskruer
1 stk. doseringsskrue

Isdosereren doserer på tid, og hver kasse skannes for riktig dosering.

Doseringsnøyaktighet +/- 8%.

Isdoserer

SOTRA ISVEKT

Våre isvekter leveres både som enkel og dobbel isvekt.
Isvekten plasseres vanligvis direkte over utmatningsbanene for kasser.

Innmating til isvektene vil alltid være med skrue.

Kapasitet: 12 kasser/minutt.
Nøyaktighet: +/- 3%.

Isdoserer

SOTRA ISRISTER

Isristeren er konstruert for å fordele isen i kassen både i forkant av
​manuell- og automatisk lokkpålegging.

Isristeren fordeler is også mellom fisken i kassen slik at smeltevannet gir en bedre kjøling av produktet.

Isrister

SOTRA ISSKRUER

Ved transport av is i produksjonslokalet anbefaler vi uten unntak å transportere isen med isskruer.

Isskruene kan ha flere uttak fra èn hovedstamme.

Isskruer

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.