Sotra VANNBEHANDLING


Vi leverer sentralgodkjente vannbehandlingsløsninger med Nomi AS sin

brede erfaring i ryggen – og i tråd med Veterinærinstituttets krav.

NomiDes typegodkjente anlegg er siden 1995 levert og installert på et stort antall lakseslakterier i inn- og utland. I de senere år har Sotra Maskin Produkter AS tatt over, og vi har hatt fornøyelsen av å videreutvikle systemet.

Med våre utvalgte komponenter og nyutviklede produkter satt sammen til ett system – oppnår vi en mer effektiv desinfisering av avløpsvann på vannbehandlingsanleggene.