EMBALLASJEHÅNDTERING

SOTRA KASSEAVSTABLER

For å øke magasineringen inn til kasseavstableren installeres ofte hjulbane eller kjedebane parallelt med innmatingsbanen.

​Med samme lengde installasjon dobles derfor lagerkapasiteten inn til avstabler.

Kasseavstableren har en kapasitet på 12 kasser/min.

Kasseavstabler

TOMKASSETRANSPORT

Ved prosjektering av pakkelinjer er utnyttelsen av linjetransporten vesentlig.

Derfor anbefaler vi i mange tilfeller at tomkassetransporten legges under taket hvoretter enkeltkassene blir droppet ned på fordelingsbåndet for innmating til Grader.

Tomkassetransport

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.