PALLETERING

SOTRA INNMATING TIL PALLETERING

Vi mener det er av største viktighet at i forkant av palletering må man – både ved utmating til palleteringsrobotene, og i forkant av utmatingen installere akkumuleringsbaner.

Dette i tilstrekkelig lengde slik at palleteringsrobotene kan arbeide kontinuerlig uavhengig av tid som medgår til palleskift.

Vår anbefaling vil være minimum 15 kasser på akkumuleringsbaner.

Innmating til Palletering

SOTRA PALLETERING

Ved installasjon av en eller flere palleteringsroboter i produksjonen er
det av største viktighet at man tar i bruk både sporvekslere og akkumuleringsbaner i forkant av utmatingene til robotene.

Dette gjør at man får en maksimal utnyttelse av robotens kapasitet
​som ved riktig innstallering gjør at man vil kunne oppnå ca. 12 kassehåndteringer/min.

Palletering

SOTRA PALLEAVSTABLING

Allerede ved installasjon av en palleteringsrobot har man nytte, og ikke minst sikkerhet, ved å installere automatisk innmating av paller.
Ved kun en robot installeres pallemagasin med automatisk innmating til henteposisjon for roboten. Ved installasjon av dette utstyret kan ​man forvente en produktivitetsøkning på 15-20% på roboten.

Vårt selskap har i samarbeid med industrien utviklet en palleavstabler som leverer pallestabelen ned på utmatingsbanene, og deretter
henter ​opp pallelageret. Dette gir en jevn og skånsom innmating av tompaller.

Palleavstabler

SOTRA PALLEUTMATING

Ved installasjon av 2 eller flere roboter, er automatisk utmating av paller nødvendig for å opprettholde produktiviteten på robotene.

Ved installasjon av rullebaner eller kjedebaner for utmating av paller er vesentlig (sett fra vår side) at utmatingsvognen også er transportenhet for tomme paller.
På denne måten unngår man bruk av robotens palleteringstid til henting av tomme paller og produktiviteten øker.

Palletering til utmating
Robot

SOTRA MASKIN PRODUKTER AS.