Sotra arbeidsplattformer

Alle våre arbeidsplattformer er konstruert for personlig tilpassing av arbeidshøyden til de ansatte.

I tillegg til ståplaten på plattformen også ha en viss bevegelsesmulighet som hjelper til for å unngå belastningsskader for de ansatte.

Alle vaskeplattformer blir konstruert med tåreplate for å unngå gjennomdrypping av vann til underlaget.

Koagulert blod vil feste seg enkelt til plastbåndet og synsmessig ser bedriften mindre ren ut enn om den hadde rustfritt bånd